مسئله ۲۴۸: اگر کسی در مسجد جای دیگری را غصب کند نماز او چه حکمی دارد؟

بنابر احتیاط واجب باید دوباره نمازش را در محل دیگری بخواند. [آیات عظام: امام- فاضل- مکارم]

نمازش صحیح است اما گناه کرده است. [آیت الله سیستانی]

نمازش باطل است. [ آیت الله خویی]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر به قصد بیرون آمدن منی کاری کند، اگر منی بیرون نیاید، حکم روزه اش چیست؟