مسئله 251: آیا اذکار مستحبی را می توان در حال حرکت بیان کرد؟

چنانچه آن را به قصد ذکری که در نماز دستور داده اند بگوید یعنی به قصد ورود باید نماز را دوباره بخواند و اگر به این قصد نگوید بلکه بخواهد ذکری گفته باشد و یا به نیت قربه الی الله گفته باشد نمازش صحیح است. [حضرت امام]

اگر به نیت ورود بگوید بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند و اگر به نیت ذکر مطلق بگوید نمازش صحیح است. [آیات عظام: مکارم- فاضل]

حتی اگر به نیت ورود هم بگویند آن ذکر صحیح نیست اما نماز صحیح است. [آیت الله سیستانی]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  نماز میت را چطور می خوانند و کیفیت نماز میت را بیان فرماید؟