مسئله 269: مأموم یا امام آیا می توانند نمازی را که به جماعت خوانده اند تکرار کنند؟

در صورتی که جماعت دوم و اشخاص آن غیر از اول باشد اشکال ندارد. [ آیات عظام: امام- زنجانی]

تکرار نماز جماعت برای یکبار به خاطر مأمومین دیگر در نمازهای یومیه جایز بلکه مستحب است ولی جواز آن برای نماز عید مشکل است. [رهبری]

استحباب آن ثابت نیست ولی رجاء مانعی ندارد. [آیت الله سیستانی]

اگر بخواهد برای جماعت دوم امام باشد اشکالی ندارد. [آیات عظام: مکارم و فاضل]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر فردی در بین نماز عصر بفهمد که نماز ظهر را نخوانده تکلیف چیست؟