مسئله 279: آیا شیشه بین امام و مأموم حائل محسوب می شود؟

جماعت باطل است. [آیت الله سیستانی]

به احتیاط لازم حائل است. [آیات عظام: مکارم- فاضل]

اشکالی ندارد. [آیات عظام: امام- خویی- وحید]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  موقعی که امام تکبیره الاحرام گفته آیا صف دوم می تواند قبل از صف جلو تکبیر بگویند؟