مسئله ۳۹۵: آیا استفاده  از اسپری تنگی نفس که بیمارانی که مبتلا به آسم هستند استفاده می‌کنند مبطل روزه است؟

روزه صحیح است در صورتی که علم ندارید چیزی وارد حلق می شود. [غالب مراجع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگرشخصی بداند صبح نشده و هنوز سحری بخورد بعد بفهمد صبح شده تکلیف چیست؟