مسئله ۳۹۵: آیا استفاده  از اسپری تنگی نفس که بیمارانی که مبتلا به آسم هستند استفاده می‌کنند مبطل روزه است؟

روزه صحیح است در صورتی که علم ندارید چیزی وارد حلق می شود. [غالب مراجع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا می توانم به کسی پول بدم و هر ماه سود آن را بگیرم؟