مسئله 262: جواب سلام بچه نابالغ ممیز در نماز آیا واجب است؟

اگر در نماز واجبی بچه غیر بالغ ممیز سلام کرد واجب است که جواب سلام او داده شود به عنوان تحیه.

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر در یوم الشک فردی روزه نگیرد چه حکمی دارد؟ و اگر در بین روزه بفهمد رمضان است، چه حکمی دارد؟