مسئله ۳۵۶: در ماه مبارک رمضان باید برای هر روز نیت کرد، یا این که یک نیت در اول ماه کافی است؟

مکلف می تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کند و بهتراست شب اول ماه هم نیت همه ماه را بنماید. [مشهور]

جایز است که شب اول ماه نیت همه ماه را بنماید و احتیاط به تجدید نیت در هر شب ترک نشود. [ بهجت]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا در غسل بین سر و گردن و سمت راست و چپ رعایت ترتیب لازم است؟