آیا در عقد دائم، مرد می‌تواند شرط کند که همسرش از او ارث نبرده و یا نفقه نخواهد؟

در صحت و یا بطلان چنین شرط‌هایی میان مراجع اختلاف نظر وجود دارد، اما در هر صورت عقدی که چنین شرطی در آن شده باطل نیست.

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:(۱)

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): شرط ارث نبردن باطل است و شرط نخواستن نفقه اشکال ندارد و در هر صورت عقد باطل نیست.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): شرط ارث نبردن صحیح نیست ولى شرط نفقه ندادن صحیح است.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): شرط عدم مطالبه ارث و یا اسقاط و عدم مطالبه نفقه مانعی ندارد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): ارث را نمی‌توان ساقط نمود و چنین شرطی صحیح نیست.

این شرط اشکال دارد، ولى زن مى‌تواند نفقه خود را به او ببخشد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): شرط مذکور فاسد است ولی عقد صحیح است.

 

________________________________________

(۱). استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) .

منبع: اسلام کوئست

شاید بپسندید:  منظور بایزید از جمله «حسبی من نفسی حَسبی» چیست؟