مسئله ۴۶۷: آیا خمس حقوقی که از سال قبل به تعویق افتاد و در سال جاری واریز شده باید پرداخت کرد؟

خیرحقوق معوقه جزء درآمد سال دریافت محسوب می شود و چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید خمس دارد. [مشهور مراجع]

آری باید خمس آن فوراً پرداخت شود. [آیت الله سیستانی]

بنابر احتیاط واجب خمس آن باید فوراً پرداخت شود. [آیت الله وحید] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر نذر منعقد شود آیا تا قبل از برآورده شدن حاجت می شود آن را عوض کرد؟