مسئله ۳۲۴: آیا قضای نمازهای مادر هم بر پسر بزرگتر واجب است؟

بله واجب است.  [آیات عظام: اراکی- مکارم- نوری- رهبری]

بنابر احتیاط واجب باید نماز و روزهای مادر را هم بگیرد. [آیت الله فاضل]

واجب نیست. [آیات عظام: خویی- سیستانی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  وطن اصلی به چه وطنی گفته می شود؟