مسئله 258: آیا در نمازهای واجب مثلا در قنوت می توان به فارسی دعا کرد؟

اشکالی ندارد. [غالب مراجع]

دعا به غیر عربی در نماز بنابر احتیاط واجب جایز نیست. [آیات عظام: مکارم- فاضل]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر ظرفی به شراب نجس شود چند مرتبه باید با آب کر و قلیل شسته شود؟