مسئله ۵۳۵: اگر صاحب مال را بشناسیم آیا می‌توانیم آن مال را بدون این که متوجه شود در مال او بگذاریم یا  باید به او اطلاع دهیم؟

باید به هر طریقی که ممکن است پول را به او برسانید و لازم نیست به او  بگویید بابت چه چیز است و حتی می توانید به وسیله شخص دیگری به او برسانید و یا به حساب بانکی او واریز کنید و یا آن مبلغ را در خانه او بگذارید و یا داخل دَخْل او قرار بدهید و صدقه دادن کفایت نمی کند.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر مالی کسی را برداشتیم و حالا بهش دسترسی نداریم چکار کنیم؟