مسئله۴۵۶:  آیا فقیر لازم است کفاره را بخورد؟

وقتی طعام را به مسکین تحویل دادند او مالک آن طعام می شود و به عبارت دیگر تحویل به او یعنی تملیک او، در نتیجه وقتی آن را می گیرد مالک می شود و هر کاری بخواهد با آن می کند و محکوم نیست به اینکه فقط آن را به مصرف خوراک برساند.

آیت… سیستانی: پس جایز است فروش آن به کسی که پرداخت کرده یا دیگری. [ آیات عظام: حضرت امام و سیستانی] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  لمس حروف قرآن که خوانده نمیشه ولی نوشته میشه مثل حروف والی بدون وضو چیست؟