مسئله ۵۲۱: آیا سود بانکی حلال است یا حرام؟

قوانین بانکداری در نظام جمهوری اسلامی ایران را نمایندگان مجلس، تحت نظارت و با تأیید شورای نگهبان بر اساس عقود شرعی تدوین کرده اند. از این رو اگر بانک ها مطابق قانون مصوب عمل کرده و نیز مشتریان به قرار داد های بانکی توجه و عمل کنند اعطای تسهیلات و سود سپرده گذاری مشتریان مشمول ربا نبوده و لذا فعل حرام محسوب نمی شود و ماهیت سپرده گذاری آن است که مشتری پول خود را برای سرمایه گذاری به صورت سپرده کوتاه یا بلند مدت نزد بانک می گذارد و بانک را طبق قرار داد وکیل می کند تا آن را در معاملات شرعی  به کار گیرد در این صورت عملیات بانکی بدون رباست و سود حاصل از این معامله ها به سپرده گذار تعلق دارد. بانک از محل این سود فقط حق وکالت دریافت می کند و می تواند این حق را بر اساس مصالحه کم یا زیاد کند.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا پول قرض بدم و آن را به قیمت طلا حساب کنم و موقع پرداخت به نرخ طلا حساب کنم؟