مسئله ۵۳۱: آیا رهن کامل از نظر شرعی اشکال دارد؟

اگر کسی مثلاً منزلی را به مدت یک سال به مبلغ ده  میلیون تومان رهن بدهد و اجاره ای را معین نکنند  ربا و حرام است و راه صحیح آن است که مؤجر بگوید این خانه را ماهی ده هزار تومان به شما اجاره می دهم به شرطی که یک میلیون تومان به من قرض بدهی و به نظر غالب مراجع اگر مال‌الاجاره مبلغ کمی هم باشد اشکالی ندارد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا فرو بردن خلط روزه را باطل می کند؟