مسئله۴۲۸: شخصی که روزه قضا به گردن داشته است وحالا ناتوان شده است وظیفه اش نسبت به آن روزه های قضا چیست؟

اگر قضا بر او واجب شده بوده تاخیر می اندازد تا وقتی که تمکن پیدا کند یا وصیت می کند بعد از فوتش  کسی را اجیر کنند تا روزه های وی را بگیرد[آیت الله بهجت]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر چركي زیر ناخن باشد كه مانع از رسیدن آب شود آیا وضو صحیح است؟