مسئله ۳۳۲: مقدار سفر در سال باید چه مقدار باشد تا کثیر السفر باشیم؟

اگر به مدت دو یا سه ماه هر ده روز حداقل یک سفر داشته باشد نماز کامل است. [رهبری]

حداقل یک ماه اما هر روز رفت و آمد کند و یا حداقل ۲ماه اما ماهی ۱۲ روز در رفت و آمد باشد یا به مدت ۴۵ روز اما ۵ روز در هفته در سفر باشد. [آیت الله مکارم]

یک ماه هم کافی است اما هر ده روز یک بار در رفت و آمد باشد. [آیت الله فاضل]

حداقل ۶ ماه در یک سال و یا ۳ ماه در دو سال کارش این باشد که ماهی ده روز در رفت و آمد است [آیت الله سیستانی]

یک ماه کافی است اما ۲۰ روز بنابر احتیاط هم شکسته باید بخواند و هم کامل. [آیت الله بهجت)

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  در چه موارد تغییر در نیت نماز و عدول جایز نیست؟