مسئله 288: در نماز جماعت کیفیت قرائت مأموم از جهت  جهر و اخفات چگونه باید باشد؟

بر مأموم واجب است که قرائت را به صورت اخفات و آهسته بخواند چه در نمازهای اخفاتی و چه جهریه مثلاً فردی در رکعت دوم به امام جماعت اقتداء می کند در رکعت سوم امام که رکعت دوم مأموم است باید حمد را آهسته بخواند . [مراجع]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگه زن حائض آیه سجده را بشنود، آیا باید سجده کند؟