مسئله 266: در چه مواقعی نماز جماعت واجب می شود؟

در نماز جمعه که جماعت شرط صحت نماز است.

در نماز عیدین در صورتی که شرائط وجوب آنها فراهم شود.

کسی که قدرت بر تعلیم قرائت دارد ولی وقت تنگ است و قرائتش هم صحیح نیست [بنابر احوط]

وجوب جماعت به وسیله نذر و عهد و قسم

اگر ترک و سواس متوقف بر شرکت در نماز جماعت است [آیات عظام: خویی- سیستانی- تبریزی- وحید – مکارم: به حدی وسواس دارد که باعث بطلان نماز می شود.]

در صورت امر کردن یکی از والدین به شرکت در نماز جماعت

در صورتی که ترک آن موجب عاق کردن و یا اذیت پدر و مادر می شود. [مشهور]

چون اطاعت از پدر و مادر واجب است بنابر احتیاط واجب نماز را به جماعت بخواند و قصد استحباب کند. [امام]

احتیاط مستحب نماز را به جماعت بخواند و اگر مخالفت از روی شفقت باشد و مخالفت موجب اذیت آنان شود مخالفت حرام است. [آیت الله سیستانی]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  حد ترخص مسافر برای نماز قضا و روزه چه حکمی دارد و به چه معنایی است؟