مسئله ۵۲۰: در چه مواقعی گرفتن ربا حلال است؟

در سه مورد ربا گرفتن  حلال است. [مشهور مراجع] ۱-ربا گرفتن مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست. ۲- ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر. ۳- ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر. منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا در مسح پا می شود با یکی از دو دست هر دو پا را مسح کرد؟