مسئله ۴۷۲: اگر مال مخمس با غیر مخمس در یک حساب بانکی جمع شود آیا می توانیم برای مخارج زندگی نیت کنیم مال غیر مخمس کسر شود؟

آری جایز است. [آیات عظام: امام، رهبری بهجت، سیستانی]

خیر جایر نیست بلکه در  پایان سال  خمس باقی مانده را نسبت اموال بپردازید مگر آن که پیش از هزینه کردن، آن دو را جدا و از مال غیر مخمس خرج کنید. [آیات عظام: فاضل، وحید] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر به واسطه مریضی روزه نگیرد و مرض او تا رمضان سال بعد طول بکشد چه حکمی دارد؟