مسئله ۴۷۳ : اگر پول مخمس را در زندگی خرج کنید آیا می توان سر سال خمسی پول غیر مخمس را جایگزین مخمس کرد؟

آری می توانند پول غیر مخمس را جایگزین پول مخمس خرج شده بکنند مثلاً فردی یک میلیون تومان پول مخمس دارد و آن را در زندگی خرج می کند و سر سال خمسی خود یک میلیون و پانصد هزار تومان پس انداز دارد که غیر مخمس است در اینجا فقط اگر خمس پانصد هزارتومان را بدهد کافی است. [آیات عظام: سیستانی، بهجت، فاضل، مکارم]

خیر نمی توانند  پول غیر مخمس را جایگزین پول مخمس خرج شده بکنند یعنی این فرد باید خمس تمام یک میلیون و پانصد هزار تومان را باید بپردازد. [آیات عظام: امام،خامنه ای] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگه توی مسجد جای کسی را غصب کنم حکم نمازم چیه؟