مسئله۴۰۱ : اگر به قصد بیرون آمدن منی کاری کند، در صورتی که منی بیرون نیاید، حکم روزه اش چیست؟

روزه اش باطل می شود. [آیات عظام: مکارم- خویی]

دو مرتبه نیت روزه نکند روزه اش باطل است و اگر دوباره نیت کند باید بنابر احتیاط لازم روزه آن روز را تمام کند و قضا نماید. [آیت الله سیستانی]

روزه اش باطل نمی شود. [آیات عظام: امام- فاضل]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  وظیفه مستحاضه کثیره نسبت به نماز چیست و چگونه نماز بخواند؟