مسئله ۴۷۹: اگر چیزی که مؤونه زندگی انسان است اگر نیازش برطرف شود و دیگر از آن استفاده نکند (مثل یخچال و رایانه و طلا و زیورآلات زنان) آیا سر سال خمسی باید خمس آن را داد؟

بنابر احتیاط واجب زمانی که نیاز او برطرف شد باید خمس آن را بدهد. [حضرت امام خمینی]

در هر حال خمس ندارد. [آیات عظام: مکارم، خامنه ای]

اگر در بین همان سال (سال خرید) نیازش از آن برطرف شود و تا سر سال خمسی زیاد بیاید خمس دارد و اگر بعد از سال خرید نیازش برطرف شود خمس ندارد. [آیات عظام: فاضل]

اگر در بین سال (سال خرید) نیازش از آن بر طرف شود و تا سال خمسی زیاد بیاید بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد و اگر بعد از سال خرید نیازش برطرف شود خمس ندارد. [آیت الله سیستانی]

اگر سال بر آن بگذرد و قیمتی داشته باشد احتیاطاً خمس آنها را بدهد. [آیت الله بهجت]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا دود سیگار و تنباکو و مانند اینها روزه را باطل می کند؟