مسئله۴۴۶:  اگر به واسطه عذری غیر از مریضی مثل مسافرت، روزه نگرفته و عذر او تا رمضان بعد باقی بماند، حکمش چیست؟

باید قضا کند و به احتیاط مستحب برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. [حضرت امام]

علاوه بر قضا به احتیاط واجب یک مد طعام به فقیر بدهد. [آیات عظام: خویی، اراکی، فاضل، سیستانی، مکارم]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

شاید بپسندید:  آیا دارو،عطر،صابون،ادکلن که از کشور غیر اسلامی می آید نجس است؟