مسئله 273: اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و هنوز به رکوع نرفته امام سر از رکوع بردارد حکم چیست؟

می تواند نیت فرادی کند یا صبر کند که تا امام برخیزد و آن را رکعت اول حساب کند به شرطی که برخاستن امام زیاد طول نکشد . [آیات عظام: امام- نوری- فاضل- بهجت]

بنابر احتیاط واجب باید قصد فرادی کند. [آیت الله خویی]

نیت فرادی کند و نمازش صحیح است. [مکارم]

می تواند فرادی کند یا برای رسیدن به رکعت بعد نماز خود را بشکند. [آیت الله سیستانی]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آيا زن حائض در زمان حيض مي تواند غسل جنابت انجام دهد؟