مسئله ۵۳۳: اگر از کسی مالی را برداشته باشیم و اکنون به او دسترسی نداریم تکلیف چیست؟

اگر از پیدا کردن صاحبش مأیوس هستید از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهید و باید با اجازه مجتهد باشد. [آیات عظام: امام، بهجت]

اگر از پیدا کردن صاحبش مأیوس هستید باید آن را از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهید و احتیاط واجب آن است که با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد. [آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم، فاضل، وحید] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند حکم روزه اش چیست؟