مسئله ۵۴۰: اگر از راه کپی کردن یا تکثیر نرم افزار ضرر و خسارتی به تولید کننده  وارد آید، آیا آن ضرر را باید پرداخت کند؟

خیر ضمان ندارد. [آیات عظام: امام، سیستانی]

آری باید خسارت جبران شود. [آیات عظام: بهجت، خامنه ای، فاضل، مکارم]

بنابر احتیاط واجب ضمان دارد. [آیت الله وحید]

مسئله۵۳۸: اگر در ضمن معامله، فروشنده [تولید کننده اصلی] عدم تکثیر و کپی را شرط کند حکم تکثیر آن چیست؟

در این صورت تکثیر آن جایز نیست. [مراجع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  مأموم یا امام آیا می توانند نمازی را که به جماعت خوانده اند تکرار کنند؟