مسئله 263: اگر در اثناء نماز بچه مهر را بردارد وظیفه چیست؟

اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می کند گم شود و چیزی که سجده بر آن صحیح است نداشته باشد چنانچه وقت نماز وسیع باشد باید نماز را بشکند و اگر وقت نماز تنگ باشد باید بر لباسش اگر از پنبه یا کتان است سجده کند و اگر از چیز دیگری است بر همان چیز و اگر آن هم ممکن نیست بر پشت دست و اگر آن هم نمی شود به چیز معدنی مانند انگشتر عقیق سجده کند. [آیات عظام: امام، خویی، تبریزی، بهجت، فاضل، زنجانی، صافی]

چه وقت نماز وسیع باشد و چه وقت نماز تنگ باشد اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است را ندارد باید بر لباسش یا هر چیز دیگر که در حال اختیار سجده بر او جایز نیست سجده نماید و احتیاط مستحب آن است که تا سجده بر لباس ممکن است بر چیز دیگر سجده نکند. [آیت الله سیستانی]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  منظور از «الاعلم فالاعلم» و «احتیاط واجب» چیست؟