مسئله 272: اگر موقعی که امام در رکوع است اقتداء کند ، به مقداررکوع خم شود و به رکوع امام نرسد حکم چیست؟

نمازش به طور فرادی صحیح است.{امام فاضل بهجت}

نمازش باطل است.  [آیات عظام: خویی- زنجانی]

نماز را فرادی تمام و احتیاط واجب اعاده کند . [آیت الله مکارم]

می تواند نماز را فرادی کند و یا برای رسیدن به رکعت بعد نماز را بشکند. [آیت الله سیستانی]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر برای خواندن یک رکعت نماز صبح وقت باشد آیا باید نیت اداء یا قضا کرد؟