اگر به خانه فردی برویم و لباس یا فرش و یا پتوی آنها را نجس کنیم آیا باید به صاحب خانه این مطلب را اعلام کنیم و یا اگر شیئ را از کسی عاریه بگیریم و نجس شود باید به طرف اعلام بکنیم؟

فروختن و عاریه دادن چیز نجس که می شود آن را آب کشید اگر نجس بودن آن را به طرف نگویند اشکالی ندارد مگر آن که آن شیء در خوردن و آشامیدن استعمال شود که باید نجاستش را به آنها بگوید.

در نتیجه اگر لباس یا فرش و یا پتوی آنها نجس شود اعلام به صاحبخانه لازم نیست. [غالب فقها]

به دو شرط باید نجس بودن آن را به طرف اعلام کنید:

۱-آن که در خوردن و آشامیدن استفاده شود.

۲-آن که احتمال بدهد که اگر به طرف بگوید ترتیب اثر بدهد اما اگر بداند که ترتیب اثر نمی­دهد گفتن لازم نیست. [سیستانی] (رساله مراجع ج۱ م ۸۴ و ۸۵٫)

پاسخگویی به سوالات شرعی از طریق قسمت تماس با ما و قسمت نظرات میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اعمالی را که انسان بدون تقلید انجام داده چه حکمی دارد؟