مسئله ۴۰۴: اگر در ماه رمضان جنب تا نزدیک اذان صبح عمدا غسل نکند و در تنگی وقت تیمم نماید، حکم روزه اش چیست؟

روزه صحیح است ولی معصیت کار است. [آیات عظام: امام- فاضل-مکارم- سیستانی]

بنا بر اظهر صحیح است. [بهجت]

بنابر احتیاط واجب تیمم کند و روزه را بگیرد و قضای آن را هم بجا آورد. [ آیت الله خوئی] : در قضاء موسع روزه باطل است]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا خرید و فروش پول های نو با قیمت بیشتر جایز است؟