مسئله 244: اگر روی انگشتر نقره ای، آب طلا بزنند آیا اشکال ندارد؟

اگر جنس آن از طلا نباشد و فقط آب طلا باشد اشکالی ندارد[غالب مراجع ].

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اعراض از وطن به چه معنی است؟