مسئله۴۶۲: اگر بواسطه ندانستن مسأله کاری انجام دهد که روزه را باطل می کند، آیا کفاره دارد؟

چنانچه می توانسته مسأله را یاد بگیرد بنابر احتیاط واجب کفاره بر او ثابت می شود و اگر نمی توانسته مسأله را یاد بگیرد یا اصلا ملتفت مسأله نبوده یایقین داشته که فلان چیز روزه را باطل نمی کند، کفاره بر او واجب نیست. [حضرت امام، و آیت… فاضل]

واجب نیست ولی اگر عمدا به خدا و پیغمبر به دروغ نسبتی بدهد و بداند که حرام است کفاره نیز واجب است اگر چه نداند این عمل روزه را باطل می کند. [ آیات عظام: خویی، تبریزی]

اگر می داند حرام است ولی نمی دانسته که روزه را باطل میکند احتیاط واجب کفاره دارد. [مکارم]

اگر عقیده قطعی داشته که روزه را باطل نمی کند کفاره واجب نیست و همچنین کسی که نمی دانسته روزه بر او واجب است مانند کودکان در اوائل بلوغ. [سیستانی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر زن طلاق بگیرد و با دیگری ازدواج کند آیا دختر جدیدش به شوهر سابقش محرم است؟