مسئله  284: بنده نمازم در مشهد کامل است زمانی که در نماز جماعت حرم شرکت می کنم زمانی که امام برای رکعت سوم بلند می شود تمام افراد سمت راست  و چپ و مقابل بنده چون نمازشان شکسته است سلام می دهند تکلیف بنده چیست؟

جماعت به هم  می خورد و احتیاط واجب عدول به نماز فرادی است حتی اگر صف های جلو بلافاصله بعد از سلام اقتدا کنند. [غالب مراجع]

جماعت صحیح است به شرطی که بلافاصله صف جلو اقتدا کنند.  [آیات عظام: خویی-  وحید]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  معنای مقر را ذکر نموده و کدام یک از مراجع مقر را قبول دارند؟