مسئله ۳۸۲: اگر مریض قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود وظیفه اش نسبت به روزه چیست؟

اگر از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را انجام نداده باید نیت روزه کند وآن روز را روزه بگیرد[حضرت امام]

احتیاطا قضا هم بکند. [آیت الله مکارم]

اگرچه مفطری انجام نداده نیت روزه واجب نیست. [آیات عظام: خوئی -تبریزی]

واجب بودن روزه وصحیح بودنش خالی ازوجه نیست[بهجت]

بنابر احتیاط واجب نیت روزه کند وباید بعدا آن را قضا کند[سیستانی ]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا فرو بردن خلط روزه را باطل می کند؟