مسئله 307: اگر امام و مأموم هر دو زن باشند صف جماعت چگونه باشد؟

احتیاط آن است که امام کمی جلوتر بایستد. [امام]

احتیاط واجب در ردیف هم دیگر بایستند. [ آیات عظام: خویی- سیستانی]

بدون تقدم امام بر مأموم کنار هم بایستند. [آیت الله بهجت]

در یک صف ولی امام کمی جلوتر بایستند. [آیت الله مکارم]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  قصد ده روز برای نماز کامل برای مسافر چگونه محاسبه می شود؟