مسئله 296: اگر مأموم در لباس یا بدن امام جماعت نجاست غیر معفوعنه دید آیا لازم است که به امام تذکر دهد؟

اعلان کردن به امام واجب نیست.

اگر مأموم علم داشت که لباس امام دارای نجاست غیر معفوعنه(چیزی که بخشیده شده) است آیا می‌تواند به او اقتدا کند؟

1- مأموم می داند که امام علم به این نجاست داشته و الان فراموش کرده در این صورت نمی تواند اقتدا کنداما آیت الله سیستانی اجازه اقتدا را می دهند.

2- علم دارد که امام جماعت به نجاست جهل دارد در این صورت می تواند اقتدا کند.

3- مأموم علم  به هیچ طرف ندارد احتیاط مستحب  آن است که اقتدا نکند{مشهور}بجز حضرت امام که احتیاط واجب دارند.. 

پاسخ گویی به سوالات شرعی از طریق قسمت تماس با ما و قسمت نظرات میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کسی که نماز قضا دارد آیا می تواند اول نماز اداء بخواند بعد نماز قضا بخواند؟