مسئله۴۲۴: اگر شخصی روزه قضای ماه رمضان را بدون مجوز بعد از ظهر باطل  کند چه مقدار باید کفاره بدهد؟

باید به ده فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد و اگر نمی تواند سه روز ، روزه بگیرد [اجماع]

برخی مراجع مانند آقای مکارم معتقدند باید این سه روز پی در پی باشد و برخی مانند  امام و آقای وحید خراسانی به احتیاط واجب پی در پی بودن را معتقدند و بقیه مراجع تصریح به امر ندارند و معلوم نیست چه نظری نسبت به پی در پی بودن این سه روز دارند

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا تجافی در رکعت آخر نماز جماعت واجب است مثلا در رکعت آخر نماز امام اقتدا می کند؟