مسئله 275: اگر مأموم در جماعت حاضر شد و فاصله اش با صف ها زیاد باشد مثلاً  20 متر آیا می تواند از همان جا اقتدا کند و بعد خود را به جماعت برساند؟

اقتدا از راه دور به شش شرط اشکالی ندارد:

در فضای جماعت حاضر شود مثلاً در حیاط مسجد نباشد.

امام در رکوع باشد و خوف از نرسیدن به رکوع امام وجود داشته باشد.

مأموم در رکوع و بعد از رکوع و در سجود و در بین سجده و بعد از اتمام دو سجده می تواند راه برود تا خود را به صفوف جماعت برساند.

در حال حرکت ذکر نگوید .

از قبله منحرف نشود.

می تواند راه  برود و کشیدن پا لازم نیست.

نکته: آیت الله مکارم را ه رفتن بعد از رکوع را بنابر احتیاط  واجب جایز نمی دانند و آیت الله سیستانی حرکت بین 2 سجده و در حال سجده را اشکال می دانند.

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا نماز خواندن با طلای سفید برای مرد باطل است یا صحیح؟