مسئله ۳۶۰: اگر کسی قبل از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود روزه اش چه حکمی دارد؟

روزه اش صحیح است. [اجماع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  قبلا به کسی قرض دادم آیا میتوانم به عنوان تورم و کاهش ارزش پول بیش از او بگیرد؟