مسئله ۳۳۳: اگر فرد کثیرالسفر ده روز در وطن خود یا محل کار توقف کند چه حکمی دارد؟

در این صورت چه ده روز با قصد بماند و چه بدون قصد در سفر اول نماز شکسته است. [غالب مراجع]

حتی اگر ده روز هم توقف کند سفر اول نماز را باید کامل بخواند[خویی وحید سیستانی]. 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا هر غسل واجبی کفایت از غسل جنابت می کند؟