مسئله ۳۶۳: اگر کسی روزه کفاره داشته باشد،آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟

نمی تواند. [مشهور]

بنابر احتیاط واجب نمی تواند [آیات عظام فاضل و زنجانی]

می تواند. [ مقام معظم رهبری و آیت ا..سیستانی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر کسی قبل اذان صبح نیت روزه کند و تا اذان مغرب بخوابد حکم روزه اش چیست؟