مسئله ۳۶۵: اگر کسی فراموش کند که روزه قضا دارد و روزه مستحبی بگیرد، چه حکمی دارد؟

قبل از ظهر یادش بیاید:

روزه مستحبی او بهم می خورد و می تواند نیت خود را به روزه واجب [قضا] برگرداند. [اجماع]

بعد از اذان ظهر یادش بیاید:

o        روزه او باطل است. [مشهور]

o        بنابراحتیاط باطل است. [آیت الله سیستانی]

بعد از اذان مغرب یادش بیاید:

o        روزه اش صحیح است. [آیات عظام: خویی- سیستانی- فاضل]

o        روزه اش صحیح است گرچه بی اشکال نیست. [حضرت امام]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا خانم ها می توانند برای جلوگیری از عادت ماهانه از قرص استفاده کنند؟