مسئله 312: اگر فردی در رکعت اول و دوم نماز جمعه برسد و بخواهد اقتدا کند چه حکمی دارد؟

حکم اقتدا به نماز جمعه : 2 حالت دارد.

اقتدا در  رکعت اول: نماز جمعه صحیح است.

رکعت دوم: 2 حالت دارد.

o          اقتدا در حال قیام: نماز جمعه صحیح است.

o          اقتدا در رکوع:

–           صحیح است. [ آیات عظام: امام،فاضل، بهجت، نوري، رهبري مكارم]

–           صحیح نیست[خويي ]

–           بنابر احتیاط واجب باید نماز ظهر ش را هم بخواند. [آیات عظام: سيستاني – وحيد ] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا با اذان رسانه گروهی و یا آنچه در تقویم نوشته شده می شود نماز خواند؟