مسئله 253: حکم نماز خواندن جلوتر از قبر معصوم علیه السلام؟

در صورتی که نماز خواندن جلوتر از قبر معصوم :

بی احترامی محسوب شود:

o          کار حرامی کرده است ولی نماز باطل نمی شود. [غالب مراجع]

o          در صورت هتک حرمت حرام بوده و نماز هم اشکال دارد. [آیات عظام: مکارم- فاضل]

بی احترامی محسوب نشود:

o          بهتر است که رعایت ادب شود و جلوترنماز خوانده نشود. [غالب]

o          مکروه است. [آیت الله بهجت]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر روزه دار یک حلال و یک حرام که روزه را باطل میکند انجام دهد، حکمش دارد؟