مسئله 299: اگر امام جماعت بعد از نماز بفهمد که نمازش باطل بوده مثلاً وضو نداشته آیا لازم است که به مأمومین اعلام کند؟

اگر بعد از نماز بفهمد لازم نیست به مومنین اعلام کند. [اجماع]

اگر در وسط نماز بفهمد.

–           لازم نیست اعلام کند ولکن جایز هم نیست که نماز را ادامه دهد. [آیات عظام: امام- گلپایگانی]

–           احتیاط این است که اگر در اثنا فهمید اعلام کند. [آیت الله خویی]

–           ظاهرا واجب است که یکی از مأمومین را به عنوان جانشین قرار دهد . [آیت الله مکارم]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  موقعی که امام جماعت در تشهد است آیا می توانم برای ثواب نیت جماعت کنم؟