مسئله ۳۲۳: اگر پدری از روی نافرمانی و از باب عناد و طغیان نمازهای خودش را نخواند آیا لازم است که پسر بزرگتر نمازهای قضای او را بخواند؟

واجب است که پسر بزرگتر بخواند. [آیات عظام: امام- بهجت]

بنابر احتیاط واجب بخواند. [آیات عظام: خویی- فاضل- وحید]

بنابر احتیاط مستحب بخواند. [آیت الله مکارم]

واجب نیست.  [آیات عظام: رهبری- سیستانی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر زن مهریه را به شوهرش ببخشد آیا بعداً می تواند آن را از شوهرش طلب کند