مسئله ۳۶۴: اگرکسی روزه واجب غیر از روزه قضا ، روزه استیجاری ؛ مثل نذر یا قضای پدر یا مانند اینها داشته باشد آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟

نمی تواند. [مشهور]

بنابر احتیاط واجب نمی تواند. [آیات عظام:  فاضل و زنجانی]

می تواند. [مقام معظم رهبری]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا بیرون آمدن از زیر دوش هنگام غسل ترتيبي بعد از شستن هر عضوي لازم است؟