مسئله ۴۴۳: اگر روزه کفاره بر انسان واجب شود و تا رمضان سال آینده آن را بجا نیاورد آیا کفاره تأخیر دارد؟

اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را بجا نیاورد چیزی بر آن اضافه نمی شود. [اجماع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  قبلا به کسی قرض دادم آیا میتوانم به عنوان تورم و کاهش ارزش پول بیش از او بگیرد؟